Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SEMINAR: e-RAČUNI

       E-RAČUN –od prejema do hrambe

 

Posvetovanje bo v dvorani poslovne stavbe “SLOVENIJALES”, Dunajska 22, Ljubljana v četrtek, 16. oktobra 2014 ob 12. uri

PREDAVATELJICA: mag. Tanja Urbanija iz BDO Svetovanje D.O.O.

Vsebina posvetovanja:

 • Kaj je e-račun in kaj ni e-račun?
 • Za koga velja obveza za e-račun?
 • Izdani in prejeti e-računi:

o       če je prejemnik proračunski uporabnik,

o       če je prejemnik »gospodarski sektor«,

 • kako se naročiti na prejem računov?
 • kako organizirati izdajo e-računov?
 • kaj če nimam tehnične podpore?
 • Praktični napotki:

o       E-račun od trenutka prejema do hrambe:

 • prejem računa,
 • likvidiranje (podpisi, žigi),
 • knjiženje,
 • povezave z ostalimi programi,
 • plačilo,
 • hramba.

 

o       »Dodatni« stroški ali prihranek?

o       Vloga računovodskih servisov

o       Spremembe notranjih pravil zaradi e-računov

 • Vaša vprašanja

 

Zagotavljamo vam praktičen pristop. Na konkretnem primeru vam bomo razložili kako se naročiti na prejem e-računov in kako organizirati izdajo e-računov. Nadaljevali bomo po korakih od trenutka, ko prejmemo račun do trenutka, ko ga po dobi arhiviranja uničimo. Opozorili vas bomo na možne zaplete in pogoste napake. Ker bo skupina manjša, boste imeli možnost vprašanj in diskusije. Seminar bo kratek in praktičen, a vsebinsko dovolj obsežen, da se boste lahko brez skrbi lotili projekta e-račun. Namenjen je tako proračunskim uporabnikom kot tudi udeležencem v gospodarskemu sektorju.

Zakaj bi se udeležili seminarja?

Ker se obveza e-računov s 1. 1. 2015 nanaša na zelo širok krog.

Ker boste po seminarju vedeli, kaj naj bo vaš naslednji korak in kje so lahko težave.

Ker ne boste dobili samo teoretičnega znanja, temveč tudi praktične rešitve.

Udeležnina na udeleženca je 60 evrov plus DDV (gradivo je vključeno v ceno). Udeležnino lahko nakažete do 10.10.2014 oz. ob prijavi na naš transakcijski račun številka 0201-1001-6190-381 pri NLB, sklicna številka 4/14.