Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SEMINAR: DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV

Posvetovanje bo v dvorani poslovne stavbe “SLOVENIJALES”, Dunajska 22, Ljubljana v četrtek, 01.10.2015 od 12.00 do 15.00 ure

PREDAVATELJICA:  Božena Macarol, samostojna davčna in poslovna svetovalka ter sodna izvedenka

 

Vsebina posvetovanja: 

Davčne blagajne: zakonske določbe in uporaba v praksi

 

 1. Kdo so zavezanci za uporabo davčnih blagajn?

 2. Obveznosti zavezancev pri davčnem potrjevanju računov.

 3. Aktivnosti, ki so potrebne pred začetkom potrjevanja računov.

 4. Sprejem internega akta.

 5. Namensko digitalno potrdilo – kako do njega?

 6. Listine, ki bodo predmet obveznega potrjevanja.

 7. Vsebina izdanega računa.

 8. Postopek potrjevanja računa.

 9. Postopek v primeru prekinitve električne povezave.

 10. Postopek v primeru okvare električne naprave.

 11. Naknadni popravki računov.

 12. Obveznosti zavezancev, ko ni možno vzpostaviti električne povezave.

 13. Za koga velja prehodno obdobje: VKR.

 14. Prekrški in globe.

 15. Testno okolje davčnih blagajn.

 16. Kako usposobiti zaposlene za uporabo davčnih blagajn?

 

Cena na udeleženca je 70,00 evrov plus DDV ( 85,40 evrov), ki jo ob prijavi nakažite na naš račun številka 0201-1001-6190-381 pri NLB, sklicna številka 2/15, oziroma najkasneje do 25.09.2015. Gradivo je vključeno v ceno.