Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SEMINAR: DAVČNE NOVOSTI 2020 IN PRIPRAVA NA DDPO 2019

Posvetovanje bo v dvorani poslovne stavbe “SLOVENIJALES”, Dunajska 22, Ljubljana v ponedeljek 9.12.2019 od 9. do 13.00 ure.

PREDAVATELJICA:
PETRA MLAKAR

PROGRAM POSVETOVANJA

 1. Spremembe Zakona o dohodnini 2020 in primerjava 2019:
  1. Sprememba dohodninske lestvice, izplačilo regresa, nagrajevanja za poslovno uspešnost
  2. Spremembe na področju olajšav
  3. Večja davčna osnova iz dejavnosti
  4. Večja obremenitev dohodkov iz kapitala
  5. Primerjava z obstoječo zakonodajo

 

 1. Obračun DDPO za 2019 in spremembe ZDDPO 2020
  • Računovodenje poslovnih dogodkov in DDPO
  • Problematika DDPO pri nepridobitnih organizacijah
  • Praktični primeri davčno (ne)priznanih odhodkov
  • Olajšave za DDPO
  • Zakon o davčnem postopku v povezavi z obračunom DDPO
  • Sprememba v določanju davčne osnove, nova določila glede amortizacije in najemov osnovnih sredstev,
  • Sprememba pri davčni stopnji

Cena na udeleženca je 130,00 evrov plus DDV ( skupaj 158,60 evrov), kar ob prijavi nakažite na naš račun številka 61000-0015418303 pri Delavski hranilnici d.d., sklicna številka 1/19

Gradivo je vključeno v ceno. Prijavite se lahko do 4.12.2019 na DRFRLJ@siol.net ali po spletni prijavnici.