Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

SEMINAR: AKTUALNO PRI OBDAVČITVI FIZIČNIH OSEB

Posvetovanje bo v dvorani poslovne stavbe “SLOVENIJALES”, Dunajska 22, Ljubljana v četrtek, 11. junija 2015 od 12.00 do 15.00 ure

PREDAVATELJICA:  Irena Kamenščak

 

Vsebina posvetovanja: 

 

1.    Dohodki iz delovnega razmerja:

Odpravnine:

 • odpoved pogodbe o zaposlitvi in pravica do odpravnin
 • kaj določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1
 • kakšna je obravnava odpravnine iz vidika dohodnine in prispevkov za socialno varnost
 • sporazumno prenehanje delovnega razmerje
 • delovno pravni vidik
 • davčni vidik in vidik prispevkov za socialno varnost
 • prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 • 79. člen ZDR-1
 • dohodninska obravnava takšne odpravnine (2013 in sprememba v letu 2014)

         2. Letni dopust in regres za letni dopust:

 • splošna pravila ZDR-1 glede pridobitve pravice do letnega dopusta in regresa za letni dopust
 • sorazmernost letnega dopusta in regresa
 • oseba ni zaposlena celo leto
 • oseba je zaposlena za krajši delovni čas
 • oseba je na porodniškem dopustu
 • obračun regresa za letni dopust

3.    Avtorske pogodbe/ podjemne pogodbe / pogodbe o prokuri:

 • pravila pokojninske zakonodaje glede obračunavanja pavšalnih prispevkov
 • pravila pokojninske zakonodaje glede uporabe 18. člena ZPIZ-2
 • ugotovitev statusa prejemnika dohodka na podlagi civilne pogodbe za pravilen obračun
 • prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • pravila zdravstvene zakonodaje glede obračuna pavšalnih zdravstvenih prispevkov
 • razlikovanje med pokojninsko in zdravstveno zakonodajo – kdaj obračunati prispevek za PIZ in kdaj za ZZ
 • ali ima davčni status rezidenta vpliv na način obračunavanja prispevkov za PIZ in ZZ
 • izplačila tujcem – na kaj je potrebno paziti

4.    Kaj je z izplačili upokojencem?

 • Kaj lahko upokojenec dela ne da bi to vplivalo na njegovo pokojnino?
 • Možnost opravljanja dela upokojencev z delnim vplivom na pokojnino.
 • Upokojenci in opravljanje dejavnosti.

 

5.    Kaj pa študentje?

 • Obračun prispevkov za socialno varnost pri študentskem delu.

Udeležnina na udeleženca je 70,00 evrov plus DDV- ( 85,40 evrov). Gradivo je vključeno v ceno. Udeležnino lahko nakažete do 08.06.2015 oz. ob prijavi na naš transakcijski račun številka 0201-1001-6190-381 pri NLB, sklicna številka 1/15.