Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

Poljanska dolina – Tavčarjeva domačija

1. izlet: APRIL (10. 4. 2018)

Poljanska dolina – Tavčarjeva domačija