Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

OBČNI ZBOR DRUŠTVA

Vabimo vas na Občni zbor Društva računovodij, finančnikov in revizorjev Ljubljana, ki bo v dvorani Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana v sredo 4. aprila 2018 ob 12,30 uri.

Dnevni red:

1.  Otvoritev občnega zbora

2.  Izvolitev organov zbora

3. Poročilo verifikacijske komisije

4. Sprememba pravil društva

 

Vabljeni!

 

 

Predsednica

Lidija Sabol