Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

Koper – Portorož

1. izlet: MAREC (12. 3. 2019)

Koper – Portorož