Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

Izobraževanja in posvetovanja

V okviru društva so organizirani tudi seminarji z aktualno vsebino, ki zajemajo:

posvetovanja s področja financ in računovodstva  za sestavo letnih poročil za gospodarske družbe in druge uporabnike;

aktualno tematiko, ki se nanaša na spremembe zakonodaje s področja davka na dodano vrednost, davka iz dobička ter ostalih davkov  in prispevkov in zaposlitveno zakonodajo;

spremembe ki se nanašajo na SRS in MRS.

Za posvetovanja zaračunavamo udeležnino. Vsi programi seminarjev so objavljeni na naši spletni strani v času prijav na seminar.