Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

Izleti za upokojence

Slovensko primorje

Cerkno – Bolnica Franja

Kočevski rog – Dolenjske Toplice

Dobeno

Bela krajina

Vače

Okroglice (koline)