Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

Irska

pic-irska-big

  • prijave v sredo 10. 2. 2010
  • plačilo prvega obroka v višini 200€ ob prijavi
  • plačilo drugega obroka v višini 200€ 10. 3. 2010
  • plačilo tretjega obroka v višinu 200€ 7. 4. 2010
  • plačilo razlike 5. 5. 2010

Prijavite se lahko v prostorih društva na določen dan od 8. do 12. ure, kjer se lahko poravnajo tudi stroški izleta ali pa po e-mailu do dneva prijav ter plačilo na TR društva: 02011-0016190381 do dneva prijave.

Datum odhoda je 26.9.2010. Vse informacije boste prejeli 10 dni pred odhodom.

Obvestilo oziroma utemeljitev turistične agencije za prestavitev izleta na Irsko:

“Obveščamo skupino, da moramo dogovorjeni aranžma za Irsko (22.-28. maja 2010) vsled znanih razmer in nepredvidenih okoliščin, ki jih povzroča oblak vulkanskega pepela v letalskem prometu in predvsem skrbi za varnost svojih potnikov,  p r e l o ž i t i  na novi termin, ki bo omogočil povsem varno in popolno storitev ter izvedbo aranžmaja v dogovorjeni obliki.”