Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

HORJUL – POLHOV GRADEC

HORJUL – POLHOV GRADEC, april

HOrjul

Horjulska dolina leži zahodno od Ljubljane, med dinarsko kraškim in alpskim svetom. Zaradi geološke sestave tal je pokrajina živahno razgibana. Po močvirnati dolini teče potok Šujica ali Horjulščica, nad njo se dvigajo glinasto-skrilavi hribi in strma dolomitska pobočja. V njih je precej kraških jam, ki jih najdemo na Vrzdencu, Samotorici in Žažarju.