Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

Sekcija upokojencev

Želja, da se člani društva po upokojitvi ne bi medsebojno povsem odtujili je bila za osnovo ideji o ustanovitvi Sekcije upokojencev v okviru društva. Sekcija je bila ustanovljena v aprilu leta 1983. Ustanovitvenega občnega zbora se je udeležilo 37 članov, kasneje pa se je število znatno povečalo.

Na ustanovnem občnem zboru so se oblikovali organi sekcije in sicer: odbor sekcije, predsednik sekcije, dva podpredsednika, tajnik , blagajnik in predsedniki posameznih komisij odgovornih za razne dejavnosti v sekciji.

Te komisije so naslednje:

  • komisija za organizacijo prireditev;
  • komisija za izlete in razvedrilo;
  • komisija za kulturo;
  • komisija za obisk obolelih članov.

V komisijah sodelujejo posamezni člani sekcije, ki imajo interes delovanja v teh področjih.

Člani sekcije se redno srečujejo vsak teden (torek ob 10,00 uri dopoldan) v prostorih restavracije City hotela Turist na Dalmatinovi 15. Srečanja so dobro obiskana in so prilika prijetnega počutja v krogu bivših stanovskih kolegov in prijateljev

Dvakrat letno se praznujejo rojstni dnevi, ob koncu leta pa je poskrbljeno za prijetno sprostitev na tako imenovanem »Mini silvestrovanju«.

V času od marca do novembra priredimo izlete na katerih si ogledamo lepote in znamenitosti naše države ali okoliških držav. Program izletov je objavljen v letnem programu društva in na spletnih straneh društva (glej stran letnega programa).

V mesecu juliju in avgustu ni predvidenih izletov izven Ljubljane. Po dogovoru s člani sekcije si bomo  ogledali kakšno znamenitost Ljubljane z mestnim avtobusom ali peš.

Vpišete se lahko vsak torek na srečanjih članov sekcije ali na izletih sekcije, kjer dobite tudi vse dodatne informacije.