Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

Arhiv objav

Strokovne ekskurtije v letu 2022

SEMINAR: SPREMEMBE DAVČNIH PREDPISOV V LETU 2022