Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

Arhiv objav

SREDINO SREČANJE: DAVČNO PRIZNANI ODHODKI

SREDINO SREČANJE: DARILA

SEMINAR: OBDAVČITEV PO ZAKONU O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB IN PREDVIDENE SPREMEMBE OBDAVČITVE FIZIČNIH OSEB 2023

SREDINO SREČANJE: ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

SREDINO SREČANJE: NORMIRANCI

SREDINO SREČANJE: STATUSNO PREOBLIKOVANJE

SREDINO SREČANJE: DOHODNINA

SREDINO SREČANJE: TRANSFERNE CENE IN OLAJŠAVE ZA RR

SEMINAR. SPREMEMBE ZAKONA O DOHODNINI

SEMINAR: Transferne cene, olajšava za vlaganja v R&R in olajšava za investicije v digitalni in zeleni prehod

SREDINO SREČANJE: DDPO 2021

SREDINO SREČANJE: DDPO PRIHODKI IN ODHODKI

Strokovne ekskurtije v letu 2024

SEMINAR: SPREMEMBE DAVČNIH PREDPISOV V LETU 2022