Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Ljubljana

Arhiv objav

SREDINO SREČANJE: DDV IN PLAČILA Z GOTOVINO

SREDINO SREČANJE: UPN NALOGI IN OBDAVČITEV DRUŽBENIKOV

SEMINAR: SESTAVA DAVČNEGA OBRAČUNA 2011 IN DAVČNI VIDIKI DARIL, BONITET IN UGODNOSTI

SEMINAR: VKLJUČITEV V ZAVAROVANJE IN OBDAVČITEV POSLOVODIJ DRUŽBENIKOV

SREDINO SREČANJE: DDV SPREMEMBE

SEMINAR: JESENSKE DDV NOVOSTI IN AKTUALNE TEME

SREDINO SREČANJE: AKTUALNO IZ PRAKSE

BENEŠKA LAGUNA

SEMINAR:DDV SPREMEMBE OD 1. JULIJA DALJE

SREDINO SREČANJE: Predstavitev Booster

IZLET: VILENICA

SREDINO SREČANJE: MOČ BESED

SEMINAR: PLAČILNA NEDISCIPLINA IN DDV

SREDINO SREČANJE: E-VEM TOČKA

SREDINO SREČANJE: AKTUALNO IZ PRAKSE

Moskva

SEMINAR: DDV V LETU 2011 – PRILAGODITEV DAVČNIH EVIDENC IN POROČANJA

SEMINAR: SESTAVLJANJE LETNIH POROČIL ZA LETO 2010 ZA GOSPODARSKE DRUŽBE

SREDINO SREČANJE: Davčni obračun 2010

Slovenska Istra

Lukovica

Golica, Blejski Vintgar in Bled

Vilenica

Kranj in Brdo pri Kranju

Kamnik z okolico